spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
spacer Esther Jacobs spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Wie ben ik? Visie Diensten? Klanten? Samenwerking Bibliotheek Links Contact spacer spacer “Te leven is een gunst,             weten hoe een kunst.” - Toon Hermans
spacer
spacer spacer spacer
spacer
 

privacyverklaring

Esther Jacobs Loopbaanadvies Coaching Training is gevestigd op de Rijksweg 112a, 6581 ER te Malden en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Esther Jacobs Loopbaanadvies Coaching Training gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Esther Jacobs Loopbaanadvies Coaching Training dan hebben ik gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak) of via de mail op mijn website: www.estherjacobs.com. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, gegevens met betrekking tot je gezondheid, welzijn en functioneren.

Waarom is dat nodig?
Esther Jacobs Loopbaanadvies Coaching Training heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden en om je een persoonlijk voorstel van begeleiding te doen en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw begeleiding. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?
Esther Jacobs Loopbaanadvies Coaching Training bewaart jouw persoonsgegevens tot twee jaar na beëindiging van het begeleidingstraject.

gedragscode

Esther Jacobs Loopbaanadvies Coaching Training werkt op basis van de NOLOC Gedragscode waarin zaken als integriteit, vertrouwelijkheid en professionaliteit in de houding en het gedrag van de coach zijn geëxpliciteerd. Hiervoor vindt één maal per 3 jaar een accreditatie plaats. Onverhoopte klachten van de Coachee op dit terrein kunnen aanhangig worden gemaakt door middel van de specifieke klachtenprocedures van de beroepsorganisatie NOLOC waarbij ik ben aangesloten.

Delen met anderen
Esther Jacobs Loopbaanadvies Coaching Training zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan opdrachtgevers (werkgever) en andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan werkgever of overdracht naar andere begeleider of hulpverlener).

Esther Jacobs Loopbaanadvies Coaching Training zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Voor correspondentie tussen mij en jou maak ik gebruik van de mailservice van EnLine Internet Solutions, waarvan de hosting plaatsvindt in Nederland / Duitsland. Met deze organisatie heeft Esther Jacobs Loopbaanadvies Coaching Training een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.

Esther Jacobs Loopbaanadvies Coaching Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@estherjacobs.com Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Esther Jacobs Loopbaanadvies Coaching Training  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via 06-19806706 of via info@estherjacobs.com

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Esther Jacobs Loopbaanadvies Coaching Training kun je contact opnemen met Esther Jacobs 06-19806706 of via info@estherjacobs.com

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 

spacer
spacer spacer spacer
  drs. Esther Jacobs | Rijksweg 112a | 6581 ER Malden | Telefoon 06-19806706 | E-mail info@estherjacobs.com  LinkedIn                   Privacyverklaring