spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
spacer Esther Jacobs spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Wie ben ik? Visie Diensten? Klanten? Samenwerking Bibliotheek Links Contact spacer spacer “Te leven is een gunst,             weten hoe een kunst.” - Toon Hermans
spacer
spacer spacer spacer
spacer
Persoonlijke coaching bullet
Loopbaanadvies bullet
Teamcoaching bullet
Workshops bullet

workshops


workshop 'Verantwoordelijkheid nemen'

Deze workshop is erop gericht deelnemers bewust te maken dat het perspectief van de éénheid (én-én) in tegenstelling tot die van de dualiteit (of-of) leidt tot vrijheid, creativiteit, plezier en enthousiasme.

Er wordt gewerkt met het leren omgaan met tegenstellingen en in het bijzonder met die van slachtofferschap versus eigen verantwoordelijkheid. In deze workshop leren mensen verantwoordelijkheid te nemen voor hun werkelijke behoeften en verlangens. Door het verlangen centraal te stellen in plaats van obstakels of omstandigheden, kun je bewust voorbij de schuld, de schaamte, de angst en het oordeel gaan. Niet het wat maar het hoe wordt als kracht en middel (h)erkend.

Methode en resultaat

Er worden meditatietechnieken en geleide fantasieoefeningen gebruikt, alsook diverse kunst- en spelvormen om door middel van reflectie en ervaren het onderbewustzijn aan te spreken.

Na afloop van de workshop zijn deelnemers zich bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheid binnen het universele principe van oorzaak en gevolg en erkennen zij weerstanden op hun weg als uitdagingen voor hun eigen ontwikkeling.

Deze workshop wordt ook als onderdeel  gegeven van Teamcoaching of Management Development Programma (voor referenties, zie Klanten) en is een vast onderdeel van de workshop cyclus:De weg van de Verwondering.

 


workshop 'In je lijf'

De workshop In je lijf is erop gericht deelnemers bewuster te maken van hun lichaam als bron van innerlijke wijsheid. De verbinding met je lichaam maakt je bewust van het hier en nu. Zonder deze verbinding zwerf je als het ware rond tussen je gedachten en je emoties en kun je niet onderscheiden wat er werkelijk belangrijk is. “Als ik loop dan loop ik en als ik eet dan eet ik”, geven ervaringen aan die voortkomen uit een verbinding met je lichaam en daarmee de verankering in het nu.

Methode en resultaat

Er worden technieken uit de zangkunst en de vechtsport gebruikt om mentale inzichten op energetisch niveau te kunnen verankeren.

Na afloop van de workshop zijn deelnemers in staat hun lichaam te ervaren als ankerpunt in hun dagelijks handelen en zijn. Zij kunnen de rust en rijkdom ervaren in de acceptatie van dat wat er is.

Deze workshop wordt gegeven in samenwerking met Alfred Schmits van The Conscious Company (zie Samenwerking).

 


workshopcyclus 'De weg van de Verwondering'

Deze cyclus bestaat uit 2 workshops van in totaal 8 dagen met als doel het ontwikkelen van bewustzijn, éénheid en het verbinding leren maken met de stilte. Hierdoor leren mensen contact te maken met hun innerlijke kracht en waarnemer. De cyclus bestaat uit een verdiepte vorm van de hierboven beschreven workshopsVerantwoordelijkheid nemen (2 x 2 dagen) en In je lijf (2 x 2 dagen).

 

 

spacer
spacer spacer spacer
  drs. Esther Jacobs | Rijksweg 112a | 6581 ER Malden | Telefoon 06-19806706 | E-mail info@estherjacobs.com  LinkedIn                   Privacyverklaring